Linda Granquist

Jag är certifierad Zen Coach och jobbar med Zen Coaching individuellt, för relationer, grupper och företag. Jag är mycket intresserad av personlig utveckling och går nu en fördjupningskurs i Zen Coaching samt assisterar under grundutbildningen. Zen Coaching är en metod med grundpelarna mindfullness, meditation, empatiskt lyssnande, non violent communication (NVC) och moderna coachingtekniker som t.ex. cooperative coaching med kraftfulla frågor. Jag brinner för att sprida frihet genom medvetna val och välfungerande relationer genom god kommunikation. Min VISION är att bidra till att människor NJUTER av och LEVER sina liv FULLT UT!

Zen Coaching

Jag erbjuder Zen Coaching individuellt, för relationer, grupper och företag. Zen Coaching är en metod som går på djupet, eftersom den inkluderar helheten t.ex. känslor och kroppens intelligens och inte bara den mentala delen. När vi har en utmaning i livet så kan vi ha en klar, logisk och rationell plan och förståelse, men sedan kan det ändå vara svårt att hantera utmaningen för att känslor och andra undermedvetna strategier kan vara så starka. Genom Zen Coaching låter vi undermedvetna föreställningar och undanträngda känslor komma upp till ytan för att öka medvetenheten och därmed kunna göra medvetna val istället för att styras av föreställningar och automatiska beteenden.

Ett grundläggande behov vi har är kontakt med oss själva och att vara dem vi är. När vi tappar den kontakten upplever vi ofta problem och försöker fixa och lösa saker och ting. Genom att återupprätta kontakten med oss själva kan vi välkomna våra upplevelser som de är och därifrån skapa våra liv. Detta kan jag stötta dig i genom empatiskt lyssnande och icke dömande i närvaro och acceptans.

Vem är Du och vem vill Du vara? Vad är viktigt för Dig och vad längtar Du efter? Lever du ditt liv fullt ut eller finns det något som hindrar dig? Genom medvetna val kan vi skapa våra liv och få tillgång till vår fulla potential. Längs vägen kan det finnas mönster, beteenden och strategier som inte är så hjälpsamma och det kan vara värdefullt att undersöka dessa för att se vilka behov som egentligen finns under dem. Genom att ta kontakt med våra behov och vad vi verkligen längtar efter kan vi komma i djupare kontakt med oss själva och fyllas av livets kvalitéer istället för distraherande beteenden som t.ex. beroenden och sökande efter yttre bekräftelse.

Så vad behöver du? Behöver du stöd inom något område i ditt liv? Det kan till exempel handla om livsstilsförändring, konflikter, separation, utmanande känslor eller andra händelser, beslut, val och utmaningar i ditt liv.

Jag kan stötta dig i utforskandet av dessa eller andra frågor!

Zen betyder meditation, sanning, närvaro, medvetenhet, lätthet, klarhet och varande. Coaching är ett sätt att stödja och stärka oss själva och andra genom djupt lyssnande och kraftfulla frågor. Zen Coaching är en enkel, kraftfull coachingmetod som är utvecklad genom inspiration av synsätt från både öst och väst. Det förenar djupt, inre utforskande med handlingskraftiga verktyg genom coaching och ledarskap.

Stöd under livsstilsförändring (t.ex. sockeravgiftning)

Under en pågående livsstilsförändring kan det komma upp olika utmaningar och känslor och då kan jag stötta dig. När vi vill göra en förändring i livet så kan vi ha en klar, logisk och rationell plan, men sedan kan det ändå vara svårt att genomföra förändringen för att känslor och andra undermedvetna strategier kan vara så starka. Genom Zen Coaching låter vi undermedvetna föreställningar och undanträngda känslor komma upp till ytan för att öka medvetenheten och på så vis öka förutsättningarna för att en livsstilsförändring ska kunna ske.

Relationer

Relationer är en stor och viktig del av livet och vi har dem runt omkring oss överallt! Familj, vänner, kärleksrelationer och på jobbet för att nämna några. Vad längtar du och ni efter i er relation? Längtar du efter att utvecklas och fördjupa din relation med någon? Kanske har du en längtan efter att förstå din partner bättre eller att själv bli förstådd?

En grundläggande princip för att få en välfungerande och harmonisk relation är kommunikation. För att kommunicera med varandra är det viktigt att lyssna empatiskt på varandra och att uttrycka sina känslor och behov. Linda använder sig av non violent communication (NVC), som är ett enkelt, välfungerande verktyg för att kommunicera ärligt, autentiskt och hjärtligt med varandra.

Längtar ni efter fördjupad kärlek i er relation? Kärleken har fem språk! Talar du och din partner samma språk? Tillsammans kan vi utforska hur ni kan använda enkla verktyg genom kommunikation till att få en djupare förståelse för varandra.

Eftersom relationer är en stor del av våra liv kan konflikter och jobbiga situationer inom detta område ta mycket onödig energi. Längtar du efter att lägga din energi på kreativitet och konstruktiva handlingar istället för att bli dränerad av konflikter?

Jag kan stötta dig/er i utforskandet av dessa områden! Välkommen att boka relationscoaching!

En session är ca. 60 minuter och du kan välja om du/ni vill träffas eller ha en session via Skype. Din/er investering: 700 kr/gång eller 5 gånger för 3500 kr eller 10 gånger för 6000 kr. Vi kommer överens om hur ofta vi ska ses/höras och vad som är hjälpsamt för dig. Det går även bra att boka via telefon 073-0306928.

Varmt välkommen!

//Linda